เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรม”ธรรมกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 01.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พาคณะผู้สูงอายุ ต.โพธ์กลาง จำนวน 8 คันรถบัส ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรม ”ธรรมกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีครับโดยให้ผู้บริหาร สท. พนักงาน ดำเนินการจัดกันเองแบ่งความรับผิดชอบอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ตรงเวลา ดูแลเอาใจใส่คอยอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุทุกขั้นตอน อาหารดีมีคุณภาพ สมราคางบประมาณ สุจริตและโปร่งใส สร้างความประทับใจให้กับทุกคน
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-06
2022-08-06