เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.)


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.) ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยระหว่าง 21 เม.ย.-12 พค. ยื่นคำร้อง126 เรื่อง แก้ไขเสร็จ 111 เรื่อง คงค้าง 15 เรื่อง รวมตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 พค. ยื่นคำร้อง 730 เรื่อง แก้ไขเสร็จ 701 เรื่อง คงค้าง 29 เรื่อง #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-27