เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองพลวงมะนาว


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และกองช่างมาดูการเริ่มก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ 4 และชี้แจงปัญหาผลกระทบช่วงก่อสร้างของผู้รับจ้างให้กับชาวบ้านได้รับทราบ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-27