เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป ต.โพธิ์กลาง ประจำเดือนพฤษภาคม
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-27