เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ติดตามดูการรื้อซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB)


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และหัวหน้าฝ่ายโยธา กองช่าง มาติดตามดูการรื้อซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง( JCB) ที่ใช้งานมานาน 10 ปี (มีค.55-มีค.65)ใช้งานหนักเสียบ่อย ต้องใช้เวลาซ่อม 2-3 สัปดาห์ โดยขอให้เร่งซ่อมเพื่อจะได้เอามาใช้งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนประชาชนได้
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20
2022-06-20