เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุ


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุในการดูแลรักษารถยนต์ การซ่อม การเบิกน้ำมัน และการตรวจสอบ กับพนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ , รถเครื่องจักรกลหนัก , รถส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฎิบัติให้ถูกต้องและปลอดการทุจริต #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_โปร่งใส_ตรวจสอบได้
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-25
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-23