เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


เทศกาลวันอัฎฐมีบูชา ปี 2565


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมพิธีถวายตะเกียงไฟพระฤกษ์ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันอัฎฐมีบูชา ปี 2565 ณ วิหารพระนอน 1.300 ปี วัดธรรมจักรเสมาราม
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-25
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-23