เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกำหนดแผนปฎิบัติการในการเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับใสเพื่อประชาชน
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-25
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-23