เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดีเด่น และพนักงานชมเชย ประจำปี 2565


วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดีเด่น และพนักงานชมเชย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในการรับราชการและสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน 14 รางวัล ทั้งหัวหน้าส่านราชการ /พนักงาน /พนักงาจ้างตามภารกิจ
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11