เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมย่อยการติดตามโครงการทหารพันธ์ดี


วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมย่อยการติดตามโครงการทหารพันธ์ดี กองพลพัฒนาที่ 2 กับนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา /โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด /ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2/ท้องถิ่นจังหวัด/และ สำนักช่าง อบจ. ณ ห้องปฎิบัติงานรองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11