เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยยึดหลักการ “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” โปร่งใส เป็นธรรม
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11