เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565


วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีมติอนุมัติงบประมาณเงินสะสมหรือทุนสำรองจ่ายจำนวน 12 โครงการ 14,004,700 บาท เพื่อก่อสร้างถนน , รางระบายน้ำ , และระบบประปา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11