เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขอโอนย้ายพนักงาน


วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขอโอนย้ายพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา โดยท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11