เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอควมเห็นชอบการจ้างพนักงานใหม่


วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอควมเห็นชอบการจ้างพนักงานใหม่ ปี 2565 ของเทศบาล จ.นครราชสีมา ณ สำนักงานท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11