เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดีเด่น และพนักงานชมเชย ปี 2565


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 15.20 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดีเด่น และพนักงานชมเชย ปี 2565 เนื่องในวันเทศบาลปีนี้ครั้งแรก ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11