เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมือง เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญของแผนโครงการเกินศักยภาพ เพิ่มเติม ปี 2561-2565 และแผนปี 2566-2570 โดยเห็นชอบแบ่งกลุ่มเรียงลำดับตามเขต สจ.เพื่อให้ นายก อบจ.และ สจ.ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโควต้าเขต อย่างเป็นธรรมทั่วถึงทุกเขต เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ หากไม่ได้รับการพิจารณาจะติดตามและร้องไปยังนายก อบจ.เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามแผนและระเบียบกฎหมายต่อไป ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ประสานงานเชิญ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มาร่วมประชุมพบปะกับผู้บริหารท้องถิ่น อ.เมืองโดยเร็วต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลหัวทะเล
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11