เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับ ผู้บังคับกองพันทหารช่าง ที่ 202


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร สท. ปลัดและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบเงินจำนวน 39,600บ. ให้กับ พ.อ.ณัฐพล โรจนบุรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารช่าง ที่ 202 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ใส่ใจประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11