เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30-12.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ของเทศบาลใน จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11