เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับรพ.สต.หนองพลวงมะนาว


วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร , สท. , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง จำนวน 138,000 บ. ให้กับ ผอ.รพ.สต.หนองพลวงมะนาว จัดทำโครงการ 4 โครงการ 1.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชน 2.โครงการปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังชะลอไตเสื่อมแบบเข้มข้น 3.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแม่แห่งชาติ 4.โครงการชุมชนรวมใจเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11