เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล


วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติม 2565 และ 2566-2570 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , งบ อบจ. , งบจ่ายขาดของเทศบาล ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวโพธ์กลาง
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11