เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ดูเรื่องร้องเรียนถนนหลังเทศบาล ซอยไผ่หวาน


วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และ ผอ.กองช่างมาดูเรื่องร้องเรียนถนนหลังเทศบาล ซอยไผ่หวาน เพื่อที่จะลงหินคลุกบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนที่จะสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ในขั้นตอนจ้างออกแบบและประกาศจัดจ้างต่อไป
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11