เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ติดตามการมอบพื้นที่ถนนพิชัยสงครามให้กับเทศบาลโพธิ์กลางกับกรมธนารักษ์


วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.40 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาพบท่านธนารักษ์พื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการมอบพื้นที่ถนนพิชัยสงครามให้กับเทศบาลโพธิ์กลาง ซึ่งใกล้จะเรียบร้อยแล้ว
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11