เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ให้สัมภาษณ์การถอดบทเรียนเครือข่าย อปท.


วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ให้สัมภาษณ์การถอดบทเรียนเครือข่าย อปท.ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย โดยเทศบาลโพธิ์กลางได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ จ.นครราชสีมา
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11