เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ก่อสร้างโรงเรือนและการปลูกผักปลอดสาร


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร , สท. มาดูการก่อสร้างโรงเรือนและการปลูกผักปลอดสาร กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ บ้านหนองพลวง-หนองบ่อ โดยการสนับสนุนของ มทร.อีสาน ทั้งวัสดุ กล้าพันธุ์ และการตลาดที่มีศูนย์จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน และจะพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวศึกษาดุงานต่อไป
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09