เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ลอกท่ออุดตัน หน้าบ้านพักโครงการสวัสดิการทหาร โครงการ 2


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกัน สำนักปลัด ร่วมกันลอกท่ออุดตัน หน้าบ้านพักโครงการสวัสดิการทหาร โครงการ 2 ชุมชนหนองหัวเสือ หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่พัฒนา #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09