เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมเลือกผู้แทนเป็นกรรมการลุ่มน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมเลือกผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการลุ่มน้ำต่างๆ ของ จังหวัดนครราชสีมา (ลุ่มน้ำมูล-ชี-ป่าสัก-บางปะกง) ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09