เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงาน-ลูกจ้างเทศบาล


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมพนักงาน-ลูกจ้างเทศบาลทั้งหมด เพื่อชมเชยการปฎิบัติงานตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ที่สามารถสร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบที่ดี มีระเบียบวินัยยอดเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปรับภาพลักษณ์องค์กรจนเป็นที่ยอมรับอย่างมากของประชาชน รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ยึดมั่นในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส และดูแลบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจตลอดไป เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดจาก ปปช. และหน่วยงานอื่นๆ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09