เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-19.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา (กทจ.) ครั้งที่ 2/2565 โดยนายภูมสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน ใช้เวลาการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโยกย้ายของเทศบาลต่าง ๆ การรับโอนพนักงานที่สอบได้เลื่อนตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัด-รองปลัด-ผอ.กอง-หัวหน้าฝ่ายต่างๆ 140 ตำแหน่ง และการพิจารณาโทษทางวินัยคดีฐานปฎิบัติทุจริตต่อหน้าที่ ความบกพร่องต่างๆของพนักงาน ทั้งคดีที่ ปปช.ชี้มูลความผิด , ปปท. , สตง. แจ้งผลการสอบสวน โดยคณะกรรมการมีมติด้วยการยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และความยุติธรรม
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09