เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจ ATK. รอบ 2


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูการตรวจ ATK. ของกองสาธารณสุข และ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว รอบ 2 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ทั้งครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนทั้งหมด 304 คนยังพบเขื้อบวกอีก 8 ราย
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09