เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]8
3 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 25 ก.ย. 2566 ]9
4 แผนตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 25 ก.ย. 2566 ]8
5 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]13
6 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 12 ม.ค. 2566 ]97
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]98
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]89
9 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2568) [ 23 ก.ย. 2565 ]105
10 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]139
11 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 14 ต.ค. 2564 ]252
12 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 14 ต.ค. 2564 ]198
13 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2567) [ 27 ก.ย. 2564 ]255
14 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]292
15 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 9 มิ.ย. 2564 ]199
16 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]187
17 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566) [ 9 มี.ค. 2564 ]237
18 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 5 ก.พ. 2564 ]237