เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)    เอกสารประกอบ

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ