เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 เม.ย. 2567 ]2
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 28 มี.ค. 2566 ]62
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566(รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]83
4 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]69
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]69
6 แนวทางการยกระดับ ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]68
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 15 ก.พ. 2566 ]70
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]81
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 24 ม.ค. 2566 ]83
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]86
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 18 ม.ค. 2566 ]86
12 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ม.ค. 2566 ]92
13 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2565 ]82
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 15 ก.ย. 2565 ]55
15 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2565 ]174
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]173
17 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 22 เม.ย. 2565 ]212
18 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]226
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]165
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.พ. 2565 ]248
 
หน้า 1|2|3