เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ 1 ก.ย. 2558 ]137
82 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 1 ก.ย. 2558 ]146
83 การรับแจ้งการย้ายออก [ 1 ก.ย. 2558 ]181
84 การรับแจ้งการย้ายออก [ 1 ก.ย. 2558 ]140
85 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 1 ก.ย. 2558 ]182
86 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า [ 1 ก.ย. 2558 ]139
87 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ 1 ก.ย. 2558 ]136
88 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2558 ]180
89 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ก.ย. 2558 ]183
90 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ก.ย. 2558 ]188
91 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ก.ย. 2558 ]176
92 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2558 ]138
93 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 1 ก.ย. 2558 ]138
94 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 1 ก.ย. 2558 ]138
95 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 1 ก.ย. 2558 ]137
96 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 1 ก.ย. 2558 ]180
97 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]143
98 การแจ้งขุดดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]135
99 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]133
100 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]172
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7