เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ