เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 
เชิญเที่ยวงานถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสาย
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่น
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)