เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA


ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ