เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA


รายงานสรุปการประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ