เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA


รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ