เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA


สรุปรายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

    รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ