เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]2
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]57
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]87
5 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]216
6 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]217
7 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]171
8 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]202
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]186
10 ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]161
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 26 ธ.ค. 2557 ]185
12 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 17 ธ.ค. 2556 ]163