เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานผู้สูงอายุ ความพิการและเด็กแรกเกิด
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 10 มี.ค. 2566 ]54
2 การตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2565 ]52
3 ข้อมูลการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2565 ]56
4 ปฏิทินการจ่ายเงินเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2565 ]54
5 คู่มือการลงทะเบียนความพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]62
6 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]67