เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการบริหารการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 เม.ย. 2565 ]235
22 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]206
23 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ และมาตรการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 มิ.ย. 2564 ]231
24 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (เมษายน 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]170
25 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (เมษายน 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]165
26 การพัฒนาบุคลากร [ 5 ก.พ. 2563 ]163
27 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ตุลาคม 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]199
28 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ตุลาคม 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]159
29 ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]166
30 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]163
 
|1หน้า 2