เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึง เดือนมิถุนายน 2567) [ 12 มี.ค. 2567 ]5
2 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]1
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]6
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]9
5 รายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]7
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
7 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2566 ]12
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]10
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]27
10 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2566 ]21
11 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]21
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) [ 29 ก.ย. 2566 ]7
13 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]24
14 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]19
15 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 6 ก.ค. 2566 ]30
16 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]31
17 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]28
18 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]37
19 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]52
20 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7