เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางนวลวรรณ  พาเจริญ
Mrs.Nuanphan  Parcharuen
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ