เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของเทศบาล (โบนัส) ประจำปี 2564


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของเทศบาล (โบนัส) ประจำปี 2564 โดยท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน กำหนดออกตรวจประเมิน ขุดที่ 1 วันที่ 14-15 ธ.ค. / ชุดที่ 2 วันที่ 16-17 ธ.ค. / ชุดที่ 3 วันที่ 21-22 ธ.ค.




2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21