เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ทอดกฐินสามัคคี วัดหนองพลวงน้อย


นที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร สท. มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดหนองพลวงน้อย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21