เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และตรวจ ATK. บ้านพักกลุ่มเสี่ยง บ้านหนองบ่อ บ้านบึงแสนสุข


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.หนองพลวงมะนาวออกมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และตรวจ ATK. บ้านพักกลุ่มเสี่ยง บ้านหนองบ่อ บ้านบึงแสนสุข #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21