เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


เปลี่ยนหลอดไฟ LED. หมู่ที่ 3 อีก 10 และซ่อมประปา


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และกองช่างมาดูการเปลี่ยนหลอดไฟ LED. หมู่ที่ 3 อีก 10 จุดและซ่อมไฟ หมู่ที่10 ซ่อมประปา #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21