เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มาดูการรังวัดชี้แนวเขตที่ดินตามหมายกรมที่ดิน


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และช่างเขต มาดูการรังวัดชี้แนวเขตที่ดินตามหมายกรมที่ดิน แปลงติดกับป้อมตำรวจที่เทศบาลสร้างไว้ในหลายปี เพื่อข้อสรุปที่ถูกต้อง
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21