เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ครั้งที่ 1/2565


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.10 - 16.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนการใช้งบประมาณตามสัดส่วนหลักเกณฑ์ 5 ด้านในกรอบวงเงินทั้งปี 64 ที่ยังไม่ได้ใช้ 1.1 ล้านบาท และงบใหม่ปี 65 จำนวน 1.8 ล้าน รวม 2.9 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนงานตามที่เสนอ และอนุมัติแผนงานพิเศษเร่งด่วนจัดซื้อชุดตรวจ ATK. เพื่อตรวจครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเปิดเทอมช่วง 8 สัปดาห์ 4 โรงเรียน 296,005 บาทตามที่โรงเรียนเสนอขอ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21